Företagshistorik

Företaget startades, på 60-talet, som en taxifirma i den lilla bruksorten Konga, strax utanför
Tingsryd. Företaget drevs då av f.d. lastbilsåkaren Ivar Axelsson, som hade god hjälp av sönerna
Bo & Inge Axelsson. Företaget expanderade genom olika uppköp av taxi- & bussföretag i
närområdet och i början av 80-talet inköptes taxiverksamheten i kommunens huvudort, Tingsryd,
och namnet Tingsryds Taxi övertogs.

Bussuppdragen blev med tiden dominerande i företaget, varför taxiverksamheten i början av 90-talet såldes och i maj 1993 ändrades företagets namn till Tingsryds Buss. Vid denna tidpunkt hade sönerna Bo & Inge Axelsson tagit över verksamhetsansvaret alltmer, även om fadern Ivar alltid fanns till hands i bakgrunden.

Under 90-talet var företaget som störst med totalt 13 fordon, de flesta i skol- och linjetrafik, men även ett par bussar i beställningstrafik. Även en mindre godsbil ingick i fordonsbeståndet. Det var också under 90-talets början som nuvarande garage och verkstad uppfördes på Lokgatan i Tingsryd.

Våren 1998 ändrades företagets inriktning till att enbart omfatta beställningstrafik och skolskjuts. Merparten av fordonen, inklusive transportavtal, såldes till Linjebuss (sedermera Connex, Veolia Transport AB och numera Veolia Transdev AB).

Våren 2003 såldes företaget för första gången till ägare utanför familjen Axelsson. Från och med november 2004 ägs företaget till 100% av Dag Runesson, som tidigare, sedan början av 90-talet, arbetat hos Axelsson som chaufför, reseledare mm.

Dagens verksamhet

Företaget juridiska namn är, sedan Dag Runesson övertog företaget, Tingsryds Busstrafik AB, men varumärket är fortfarande det betydligt kortare och enklare populärnamnet Tingsryds Buss.

Tingsryds buss bedriver kollektivtrafik och beställningstrafik med totalt 13 bussar. Personalen består av ett 25-tal chaufförer, samt en trafikledare för kollektivtrafiken- Beställningstrafiken planeras och trafikleds av Dag Runesson, vilken även sköter bokföring, lönehantering, fakturering mm.

Tingsryds Buss hyr ändamålsenliga lokaler på Lokgatan i Tingsryd. I dessa lokaler finns personalutrymmen, verkstad, garage för alla bussarna, kontor och tvätthall. Kontor finns även i Ulfsryd, strax utanför Tingsryd.