Målsättning

Tingsryds Buss ska vara kundens självklara & naturliga val då det gäller bussresande i
alla dess former.

Målsättningen ska bla. uppnås genom;

Att 
alltid sätta kunderna i fokus och lyssna på deras behov. Kunden är grunden för företagets existens och därför ska kundens vilja respekteras, så långt det är möjligt, även om densamma, från vår sida sett, inte alltid är den bästa lösningen.

Att
agera på ett proffesionellt sätt så att Tingsryd Buss upplevs som ett seriöst företag som följer lagar och förordningar efter bästa förmåga

Att
utföra företagets olika uppdrag med ett ökande miljötänk. Detta kan t.ex handla om att undvika onödig tomgångskörning, välja rätt drivmedel mm. Som exempel på redan vidtagna åtgärder kan nämnas att tvättning sker i godkänd tvätthall med oljeavskiljare.

Att
utvecklas i en lagom takt som ger en långsiktigt ekonomisk hållbarhet, så att företaget kan vara en trygg och säker samarbetspartner mot såväl kunder som anställda.

Att erbjuda bra, tydlig och trevlig service där viljan att lösa allt till det bästa är vägledande.