Personal

Tingsryds Buss har för tillfället ett 25-tal anställda chaufförer. Ungefär hälften på heltid, resten deltid.

Även ägaren, Dag Runesson, arbetar som chaufför då han inte utför andra sysslor inom företaget. 

Därtill kommer ett antal andra chaufförer som tjänstgör vid behov av extra arbetskraft. Företaget har även en trafikledare, som huvudsakligen ansvarar för kollektivtrafiken.

De anställda chaufförerna sysslar inte enbart med att köra buss, utan arbetar även med diverse andra bussrelaterade arbeten såsom städning, tvättning och andra fordonsvårdande uppgifter. Under bussresorna får de stundom även serva resenärerna med diverse guide- och reseledaruppdrag

De administrativa sysslorna (Kontorsarbetet), inklusive offerering och reseplanering gällande beställningstrafiken, sköts av Dag Runesson, som även har assistans av Ewy Johansson.

Service och Reparationer på bussarna sker till viss del i egen regi. Större och akuta reparationer sker dock på extern verkstad.

Ambitionen är att knyta duktiga och erfarna chaufförer till företaget vilka snabbt kan skola in nya aspiranter i det mångfasseterade bussyrket. Hittills har denna ambition fungerat och Tingryds Buss kan erbjuda chaufförer med gedigen erfarenhet av bussbranschen både då det gäller körning och service till resenärerna.

Nyrekrytering

För tillfället är Tingsryds Buss inte i behov av någon nyrekrytering