Referenser

Tingsryds Buss har många kunder i form av företag, föreningar, privatpersoner mm. Alla kanske
inte beställer så många resor om året, men både för oss och dem är just de resorna eller
den resan en viktigt händelse. För oss är det en styrka att ha många kunder - alla kan inte
försvinna på en gång.

Det finns även en del kunder, framförallt föreningar & företag, som ingått ett större och djupare samarbete med Tingsryds Buss. Här nedan presenteras ett urval av dessa med länk till respektive organisations hemsida.

www.taif.nu
www.runessonguitars.com
www.kronoberg.4h.se
www.lanstrafikenkron.se