Tingsryds Buss AB Logga

Historik

60-talet

Taxifirma

Företaget startades, på 60-talet, som en taxifirma i den lilla bruksorten Konga, strax utanför Tingsryd. Företaget drevs då av f.d. lastbilsåkaren Ivar Axelsson, som hade god hjälp av sönerna Bo & Inge Axelsson. Företaget expanderade genom olika uppköp av taxi- & bussföretag i närområdet och i början av 80-talet inköptes taxiverksamheten i kommunens huvudort, Tingsryd, och namnet Tingsryds Taxi övertogs.

Bussuppdragen blev med tiden dominerande i företaget, varför taxiverksamheten i början av 90-talet såldes och i maj 1993 ändrades företagets namn till Tingsryds Buss. Vid denna tidpunkt hade sönerna Bo & Inge Axelsson tagit över verksamhetsansvaret alltmer, även om fadern Ivar alltid fanns till hands i bakgrunden.

Under 90-talet var företaget som störst i Axelsson ägo med totalt 13 fordon, de flesta i skol- och linjetrafik, men även ett par bussar i beställningstrafik. Även en mindre godsbil ingick i fordonsbeståndet. Det var också under 90-talets början som nuvarande garage och verkstad uppfördes på Lokgatan i Tingsryd.

Våren 1998 ändrades företagets inriktning till att enbart omfatta beställningstrafik och skolskjuts. Merparten av fordonen, inklusive transportavtal, såldes till Linjebuss (sedermera Connex, Veolia Transport AB och numera Veolia Transdev AB).

Våren 2003 såldes företaget för första gången till ägare utanför familjen Axelsson. Från och med november 2004 ägs företaget till 100% av Dag Runesson, som tidigare, sedan början av 90-talet, arbetat hos Axelsson som chaufför, reseledare mm.

När Dag Runesson övertog företaget ändrades det juridiska namnet till att vara Tingsryds Busstrafik AB, men varumärket förblev fortfarande det betydligt kortare och enklare populärnamnet ”Tingsryds Buss”

De första åren drev Runesson företaget med tre och sedermera fyra bussar, varav en i kollektivtrafik/skolbusstrafik åt länstrafiken Kronoberg. Resterande bussar nyttjades för beställningstrafik

Under perioden 16 juni 2013 – 9 december 2023 bedrevs det kollektivtrafik åt Länstrafiken Kronoberg med nio bussar och utgångspunkt Tingsryd. Den totala fordonsflottan var under den perioden 13 bussar.

Tingsryds buss AB Dag Runesson

2024

Dagens verksamhet

Från och med år 2024 är Tingsryds Buss ett rent beställningsföretag, dvs. det körs buss utifrån de beställningar som inkommer. Det kan vara allt från kort, enkla förflyttningar inom kommunen till långa inom- eller utomlandsresor.

Företaget disponerar sju bussar i olika storlekar, men kan hyra in andra fordon om så erfordras.

Tingsryds buss har fyra tillsvidareanställda personer utöver ägaren och Vd:n Dag Runesson som utöver egna förarinsatser planerar och leder trafiken, samt sköter bokföring, lönehantering, fakturering mm.
Tingsryds Buss hyr ändamålsenliga lokaler på Lokgatan i Tingsryd. I dessa lokaler finns personalutrymmen, verkstad, garage för bussarna, kontor och tvätthall. Kontor finns även i Ulfsryd, strax utanför Tingsryd.

Tingsryds Buss hyr ut parkering och personalutrymmen till Connect Bus Sverige AB som numera sköter Kollektivtrafiken i hela Kronobergs län.